Правила "Клубу 33"

ПРАВИЛА І УМОВИ ДІЇ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «КЛУБ 33»

Ці Правила участі в бонусній програмі лояльності «Клуб 33» (далі - Правила) встановлюють офіційні умови участі в бонусній програмі «Клуб 33» (далі - Програма), що визначають період, умови і порядок участі в Програмі. Правила розроблені на підставі Цивільного кодексу України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів України, а також внутрішніх положень ТОВ «Стар Фуд Делівері».

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Програма є спільною програмою лояльності для покупців продукції ТМ "Dostavka33", ТМ "PIZZA33" і ТМ "SUSHI33".

1.2. Дана Програма спрямована на підтримку поінформованості, стимулювання продажів і просування на ринку товарів і послуг, що реалізуються під ТМ "Dostavka33", ТМ "PIZZA33" і ТМ "SUSHI33".

1.3. Дана Програма є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

1.4. Дана Програма не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.

1.5. Програма діє виключно відповідно з зонами і умовами доставки, опублікованими на сайтах: pizza33.ua, sushi33.ua.

1.6. Організатор Програми має право залучати до організації, проведення Програми третіх осіб на свій розсуд.

1.7. Програма діє безстроково. Однак Організатор Програми залишає за собою право змінити або скасувати дані Правила, включаючи порядок нарахування/накопичення/списування бонусів, порядок використання бонусів, і/або припинити дію Програми в цілому в будь-який час.

1.8. Інформація про правила Програми, внесення змін до Програми та/або припинення дії Програми публікується на сайтах: pizza33.ua, sushi33.ua за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до моменту вступу в силу запланованих змін або закриття Програми. Учасники Програми самостійно здійснюють контроль за наявністю нової інформації щодо правил Програми, внесення змін до Програми або призупинення дії Програми.

1.9. Ставши Учасником Програми, Учасник дає згоду і гарантує, що він ознайомлений з Правилами програми, приймає і погоджується з їхніми умовами повному обсязі.

1.10. Організатором програми є ТОВ «Стар Фуд Делівері».

 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

2.1. В рамках Програми реалізується накопичувальна система нарахованих бонусів і їх подальша реалізація на придбання страв, товарів, сувенірної продукції та додаткових негрошових переваг на сайтах: pizza33.ua, sushi33.ua.

2.2. Під реалізацією бонусів на придбання страв, товарів, сувенірної продукції мається на увазі зменшення бонусної вартості страв, товару на суму накопичених бонусів в порядку, встановленому цими Правилами.

2.3. Під наданням додаткових негрошових переваг мається на увазі організація і проведення Організатором для учасників Програми рекламних, маркетингових акцій (заходів), адресне розповсюдження рекламної, довідкової та іншої інформації.

2.4. Участь в Програмі безкоштовна і не передбачає сплати Учасниками Програми будь-яких платежів, призначенням яких є оплата участі в Програмі.

 

3. УМОВИ УЧАСТІ

3.1. Учасниками Програми можуть бути тільки фізичні особи.

3.2. Учасниками Програми стають фізичні особи, якщо вони зробили покупку за допомогою використання сайтів: pizza33.ua, sushi33.ua або через диспетчера Call-центру ТОВ «Стар Фуд Делівері» з обов'язковим зазначенням номера мобільного телефону українського GSM-оператора; або, якщо вони зареєструвалися на сайті pizza33.ua або sushi33.ua.

3.3. Фізична особа стає Учасником Програми з моменту вчинення будь-якої з дій, передбачених п. 3.1. Правил. При цьому бонуси активуються (стають доступними для використання) тільки для Учасників Програми та тільки після здійснення першої покупки товарів у порядку, передбаченому Правилами.

3.4. Основним ідентифікатором Учасника Програми є номер мобільного телефону Учасника у форматі українського GSM-оператора.

3.5. Учасниками Програми не можуть бути юридичні особи.

3.6. Програма розрахована виключно для особистого користування фізичними особами. Бонуси Програми не можна передавати, продавати, отримувати за них компенсацію або будь-яким чином відчужувати.

3.7. Для зміни ідентифікатора Учасника в разі втрати мобільного телефону, блокування, пошкодження або зміни sim-карти Учаснику необхідно звернутися до Організатора Програми в Call-центр або на електронні адреси: support@pizza33.ua, support@sushi33.ua.

3.8. Учасник Програми шляхом вільного і жодним чином необмеженого волевиявлення, дає згоду на обробку своїх персональних даних в Базі даних Організатора «База Покупців», добровільно наданих при заповненні анкети, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, місце розташування/проживання (адреса доставки товарів), номера телефону, електронної пошти, дати народження, будь-яким способом, що не суперечить чинному законодавству України відповідно до мети їх обробки, визначеної цими Правилами, і на інших умовах даних Правил. Дані можуть оброблятися в картотеках, в електронній формі та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи Бази персональних даних «База Покупців».

3.9. Організатор звільняється від будь-якої відповідальності в разі, якщо надані Учасником дані (відомості) є помилковими і (або) недостовірними.

3.10. Власником (розпорядником) бази персональних даних є Організатор.

3.11. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до чинного законодавства України з метою здійснення діяльності Організатором (включаючи, але не обмежуючись, такими діями, як розсилання інформаційних і/або рекламних повідомлень про акції або спеціальні пропозиції шляхом електронної чи поштової розсилки, за допомогою програми Viber, служби коротких повідомлень (SMS) і т.д.) і інших заходів в мережі доставки «Dostavka33», «Pizza33», «Sushi33»).

3.12. Цим Учасник повідомляє та надає Організатору згоду на вчинення з персональними даними учасника наступних дій (в тому числі, працівниками Організатора в рамках виконання ними своїх трудових обов'язків):

• збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети і цілей обробки персональних даних, зазначених у пункті 3.10 цього розділу Правил;

• обробку персональних даних, включаючи, але не обмежуючись, збирання, одержання, реєстрацію, накопичення, систематизацію, зберігання, адаптацію, уточнення (оновлення, зміну, відновлення), використання, поширення (розповсюдження, реалізація, передача, в тому числі, передача розпорядникам персональних даних і третім особам, яких визначає Організатор самостійно, включаючи передачу іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, і транскордонну передачу будь-яким розпорядникам або третім особам по у смотрению Організатора, за умови забезпечення належного захисту персональних даних). Учасник погоджується з тим, що Організатор не зобов'язаний окремо персонально повідомляти Учасника про таку передачу, блокування, знищення персональних даних, а також будь-яких інших дій або сукупності дій, пов'язаних з обробкою персональних даних, з метою їх обробки, включаючи обробку у внутрішніх і/або корпоративних системах, ресурсах, програмах, базах Організатора, в тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

• внесення змін до персональних даних учасника за зверненням інших суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.13. Персональні дані зберігаються в Базі даних протягом часу, коли суб'єкт персональних даних є учасником Програми, а також протягом десяти років після останнього використання Програмою. У разі, якщо учасник не користується Програмою протягом десяти років поспіль, його персональні дані видаляються (знищуються) з Бази даних в порядку, передбаченому внутрішніми документами Організатора.

3.14. При обробці персональних даних ТОВ «Стар Фуд Делівері» здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

3.15. Використання покупцями бонусів, рекламних та інших спеціальних пропозицій, наданих покупцям мережі доставок: «Dostavka33», «Pizza33», «Sushi33» в рамках Програми, означає ознайомлення та згоду Учасників з даними Правилами.

3.16. Термін дії статусу Учасника Програми не обмежений і поширюється на весь термін дії Програми.

 

4. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БОНУСІВ

4.1. Бонуси активуються (стають доступними для використання) після здійснення першої покупки товарів і послуг мережі доставок: «Dostavka33», «Pizza33», «Sushi33».

4.2. Розмір бонусів, що нараховуються Учаснику Програми, формується в установленому цими Правилами порядку.

4.3. З метою нарахування/використання бонусів Учасник Програми повинен надати диспетчеру Call-центру номер мобільного телефону, який є ідентифікатором Учасника Програми.

4.4. Отримання і використання негрошових переваг в рамках рекламних, маркетингових акцій (заходів), що проводяться Організатором для Учасників Програми, встановлюється правилами проведення таких заходів. Такі правила публікуються Організатором або іншими особами за його дорученням в рекламі або інших інформаційних повідомленнях, а також на офіційних сайтах Організатора: pizza33.ua, sushi33.ua.

4.5. Організатор має право відмовити покупцеві в нарахуванні/використанні бонусів, видалити або припинити їх дію при наступних обставинах (але не обмежуючись тільки ними):

4.5.1. використання або спроба використання бонусів способом, який не відповідає умовам Програми;

4.5.2. будь-яка обгрунтована підозра у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі в Програмі;

4.5.3. відсутність будь-яких операцій за ідентифікатором Учасника Програми (номеру телефону) протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців;

4.5.4. інші обставини, які Організатор буде вважати, як значущі для відмови в нарахуванні/використанні бонусів або участі в Програмі.

4.6. Організатор має право списувати з Учасника програми бонуси, зараховані помилково, пов'язані з купівлею, яка була скасована, у разі повернення товару, а також у разі виявлення шахрайства та/або недобросовісних дій з ідентифікатором Учасника та/або балансом бонусів.

 

5. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ БОНУСІВ

5.1. Система надання Учасникам Програми знижок на придбання страв, товарів в системі доставок: «Dostavka33», «Pizza33», «Sushi33» здійснюється шляхом реалізації накопичених бонусів (Бонусна система) за вчинені таким учасником покупки.

5.2. Бонуси нараховуються на ідентифікатор Учасника за формулою: 1 бонус = 1 грн суми покупки.

5.3. Накопичені бонуси Учасник може реалізувати на покупку товарів мережі доставок: «Dostavka33», «Pizza33», «Sushi33» за їх бонусну вартість.

5.4. Бали нараховуються у розмірі 10% від сплаченої суми в кожному чеку

5.5. Під покупкою страв, товарів за бонусну вартість мається на увазі покупка за 0,01 грн, включаючи ПДВ.

5.6. Бонуси доступні до використання/реалізації протягом 3 (трьох) календарних місяців з моменту їх нарахування. Після закінчення 3 (трьох) календарних місяців відповідна кількість бонусів автоматично списується з ідентифікатора Учасника.

5.7. При використанні бонусів відповідна кількість бонусів списується з ідентифікатора Учасника.

5.8. Організатор має право розробляти і впроваджувати інші способи накопичення бонусів.

5.9. Учасник Програми може перевірити кількість нарахованих/доступних бонусів у своєму особистому кабінеті на сайтах pizza33.ua або sushi33.ua, або звернувшись в Call-центр Організатора: (044) 573-33-33.

5.10. На страви, товари категорії «Ланчі», «Алкогольні напої», «Разом дешевше» нарахування бонусів не проводиться.

5.11. Організатор має право на свій розсуд виключати певні категорії страв, товарів, продукції з системи нарахування бонусів

5.12. На час дії воєнного стану бонусна система не працює.

 

6. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ

6.1. Будь-який Учасник Програми може припинити участь у Програмі, направивши лист-заяву про припинення участі на електронну адресу: support@pizza33.ua або support@sushi33.ua.

6.2. Даний лист-заява повинен містити наступні необхідні дані: ім'я, номер мобільного телефону (ідентифікатор Учасника Програми), дата завершення участі. Після отримання заяви Організатором отримання/нарахування і використання бонусів за цим ідентифікатором Учасника буде заблоковано.