Контакти

Клієнтам:

support@sushi33.ua

support@pizza33.com.ua

573 33 33

Партнерам:

Реклама і маркетинг
Ольга Мигаль
e-mail: migal.olga@sushi33.ua

tel: 044 206 60 66 (вн. 7470)

Постачальникам:
Андрей Чернуха
e-mail: andrey.chernukha@pizza33.com.ua
tel: 044 206 60 66 (вн. 7721)

Для пропозицій:

info@sushi33.ua

info@pizza33.com.ua